Podjetje MDR je prisotno s svojimi napravami na mednarodnem trgu že več kot 30 let. Detektorje kovin in magnetne izločevalce imamo nameščene v različne proizvodnje v več kot 35 državah širom sveta.

Vse od začetka delovanja je naša ključna dejavnost izdelava industrijskih detektorjev in izločevalcev kovin za težko in lahko industrijo. Podjetje je bilo sprva usmerjeno predvsem v proizvodnjo detektorjev kovin za potrebe rudarstva, dejavnosti predelave mineralov ter za potrebe lesne industrije. Po uveljavitvi standarda HACCP, ki vključuje tudi preverjanje prisotnosti delcev kovine v živilih, so naši izdelki namenjeni tudi potrebam živilskopredelovalne industrije.

V zadnjem obdobju se vse pogosteje uporablja standard HACCP tudi v farmacevtski industriji (poleg ostalih standardov, npr. FDA), kar pomeni, da je podjetje pričelo po letu 2000 proizvajati tudi detektorje kovin za potrebe farmacevtske industrije.

V zadnjih dvajsetih letih je bil na področju razvoja detektorjev kovin in magnetnih separatorjev narejen velik napredek. Sposobnost zaznavanja kovin se je bistveno izboljšala, razvoj je šel predvsem v smeri odkrivanja vse manjših delcev nemagnetnih jekel (npr. INOX, ki prevladuje v živilskopredelovalni in farmacevtski industriji), za kar je bilo potrebno izboljšati predvsem temperaturno občutljivost vezij v detektorju z namenom zagotavljanja delovanja pri višjih frekvencah in posledično zaznavanja vse manjših delcev nerjavečega jekla.

Podjetje se je od samega začetka usmerilo predvsem v razvoj magnetnih detektorjev, pri čemer je številne ostale sklope, kot npr. ohišje, elektroniko (LCD zasloni, laserji, tiskana vezja) ter transportne sisteme naročalo pri zunanjih dobaviteljih. Tako je podjetje skozi leta ohranilo fleksibilnost in prilagodljivost glede na spremembe na trgu ter osredotočenost v primarno dejavnost, to pa je razvoj natančnih in visokozmogljivih detektorjev kovin za potrebe industrije.

Ključna dejavnost podjetja je proizvodnja industrijskih detektorjev in izločevalcev kovin za vse tipe industrije. Smo uveljavljeni proizvajalec naprav za detekcijo in ločevanje kovinskih delov iz proizvodnih surovin ali končnih izdelkov. Osnovni cilj naše poslovne politike je, da so proizvodi našega podjetja skladni s potrebami in pričakovanji naših kupcev. Zaradi bogatih izkušenj vam nudimo razvojne storitve in samo izdelavo naprav, prilagojene vašim željam in potrebam.

V sklopu delovanja in poslovanja družbe s svojo pripadnostjo podjetju, dobrim sodelovanjem z zaposlenimi in ostalimi partnerji, pomembnimi za podjetje, zagotavlja nenehen razvoj in rast podjetja. Glavna znanja obsegajo konstruiranje detektorjev kovin, magnetov in magnetnih separatorjev.