Težka industrija

Eden izmed problemov, s katerimi se v današnjih časih srečuje industrija, je zagotavljanje brezhibnosti izdelkov in zmožnost neprekinjene proizvodnje. Vsaka napaka ali pomanjkljivost izdelka lahko predstavlja za podjetje velike stroške, bodisi zaradi zavrnitve naročil ali pa morebitnih tožb potrošnikov. Prav tako lahko napake v proizvodnem procesu pripeljejo do poškodb različnih sistemov ali naprav. Eden izmed virov napak je prisotnost kovinskih tujkov v izdelkih ali surovinah. Tako je zaznavanje in izločanje kovinskih tujkov pomemben del proizvodnega procesa na različnih področjih.

Kovinski tujki lahko v proizvodni proces zaidejo na različne načine – lahko so prisotni v vhodnih surovinah, ali pa nastanejo ob poškodbah kovinskih strojev in naprav, ki so del procesa. Kovinski tujki,  kjer se v proizvodnem procesu uporabljajo tudi različni stroji za obdelavo vhodnih surovin, predstavljajo nevarnost za poškodbe na strojih. Take poškodbe imajo lahko za posledico tudi daljšo zaustavitev proizvodnje, kar je lahko povezano z velikimi stroški. Odkrivanje in izločanje kovinskih tujkov je torej pomemben faktor za učinkovitost proizvodnje v različnih industrijskih panogah. Za odkrivanje kovinskih tujkov se v industriji uporablja detektorje kovin, ki kovinske delce zaznajo in izločijo iz proizvodnega procesa.