Lahka industrija

Zagotavljanje brezhibnosti izdelkov in zmožnost neprekinjene proizvodnje je eden izmed problemov, s katerimi se v današnjih časih srečuje farmacevtska industrija. Vsaka napaka ali pomanjkljivost izdelka lahko predstavlja za podjetje velike stroške, bodisi zaradi zavrnitve naročil ali pa morebitnih tožb potrošnikov.

Neoporečnost izdelka in pa varnost potrošnika sta ključnega pomena. Eden izmed virov napak in pomanjkljivosti v farmacevtski industriji je prisotnost kovinskih tujkov v izdelkih ali surovinah. Tako je zaznavanje in izločanje kovinskih tujkov pomemben del proizvodnega procesa na različnih področjih industrije. Kovinski tujki predstavljajo problem predvsem zaradi zahteve po neoporečnosti izdelkov, ki je v farmacevtski industriji zelo visoka.

Za odkrivanje kovinskih tujkov se v industriji uporablja detektorje kovin, ki kovinske delce zaznajo in izločijo iz proizvodnega procesa.