Teška industrija

Problem s kojim se danas susreće industrija je omogućavanje besprekornosti proizvoda i mogućnost neprekinute proizvodnje. Svaka greška ili manjkavost proizvoda može za firmu da predstavlja velike troškove, bilo zbog vraćanja narudžbine ili pak mogućih tužbi potrošača. Greške u proizvodnom procesu takođe mogu dovesti do šteta na različitim sistemima ili napravama. Jedan od izvora grešaka je prisutnost metalnih stranih tela u proizvodima ili sirovinama. Tako je registrovanje i odstranjivanje metalnih stranih tela važan deo proizvodnog procesa u različitim granama.

Metalna strana tela u proizvodni proces mogu ući na različite načine – mogu biti prisutna u ulaznim sirovinama ili pak nastati na oštećenjima metalnih mašina i naprava koji su deo procesa. Metalna strana tela predstavljaju opasnost od štete na mašinama ako se u proizvodnom procesu koriste i različite mašine za obradu ulaznih sirovina. Takve štete mogu uzrokovati i dalje zaustavljanje proizvodnje, iz čega mogu proisteći veliki troškovi. Otkrivanje i odbacivanje metalnih stranih tela je stoga važan faktor za efikasnost proizvodnje u različitim industrijskim granama. Za otkrivanje metalnih stranih tela u industriji se koriste detektori metala koji metalne komadiće registruju i odstranjuju iz proizvodnog procesa.