Product Image Zoom

Detektor PKDE

 • Namenjen za transportne linije u kamenolomima.
 • Prilagođeni vašim potrebama.
 • Najveće mogućnosti u detektovanju magnetnih i nemagnetnih metala.
 • Brzo i sigurno izbacivanje kontaminiranog proizvoda.
 • Minimalan broj lažnih detekcija (zbog analognih i digitalnih filtera).
 • Preko komunikacije RS232, RS485 ili etherneta možete pratiti detekcije, ispisivati poruke i menjati osnovne parametre preko računara – udaljeni pristup.
 • Višegodišnje stabilno delovanje (automatska kalibracija).
 • Važniji parametri detektora zaštićeni lozinkom.
 • Mogućnost unosa 30 različnih podešavanja za proizvode.
 • Pregledni i za korišćenje jednostavni meniji u više nivoa.
 • Jednostavna montaža, demontaža i čišćenje.
 • Kućište izrađeno od kvalitetnog lima.
 • Mogućnost integrisane ili odvojene elektroopreme.
 • Jednostavna zamena elektronskog ili modula za napajanje u slučaju kvara.

Pri svemu tome je važno da vam uvek stojimo na raspolaganju u vezi savetovanja, rezervnih delova i popravke.