Product Image Zoom

Detektor CKDE-AVEK

 • Posebno primeren za korišćenje u farmaciji.
 • Automatsko odstranjivanje tablete kontaminirane metalom.
 • Mogućnost detekcije dužine metalnog stranog tela.
 • Najveće mogućnosti u detektovanju magnetnih i nemagnetnih metala.
 • Izuzetno brza pneumatska klapna za izbacivanje.
 • Korišćenje na izlazu mašine za proizvodnju tableta.
 • Mogućnost nadogradnje sa skupljačem prašine (čišćenje proizvoda, njihovih ostataka i prašine).
 • Prilagođeni vašim potrebama.
 • Najveće mogućnosti u detektovanju magnetnih i nemagnetnih metala.
 • Precizna ručna ili automatska kompenzacija proizvoda (samoučenje).
 • Brzo i sigurno izbacivanje kontaminiranog proizvoda.
 • Minimalan broj lažnih detekcija (zbog analognih i digitalnih filtera).
 • Preko komunikacije RS232, RS485 ili etherneta možete pratiti detekcije, ispisivati poruke i menjati osnovne parametre preko računara – udaljeni pristup.
 • Višegodišnje stabilno delovanje (automatska kalibracija).
 • Važniji parametri detektora zaštićeni lozinkom.
 • Mogućnost unosa 30 različnih podešavanja za proizvode.
 • Pregledni i za korišćenje jednostavni meniji u više nivoa.
 • Jednostavna montaža, demontaža i čišćenje.
 • Kućište izrađeno od kvalitetnog nerđajućeg lima ili kvalitetnog lima.
 • Jednostavna zamena elektronskog ili modula za napajanje u slučaju kvara.

Pri svemu tome je važno da vam uvek stojimo na raspolaganju u vezi savetovanja, rezervnih delova i popravke.