Product Image Zoom

Magnetni boben separator MB-SZ

Magnetni boben/separator je namenjen za avtomatsko čiščenje zmesi, ki vsebujejo večje količine železa in železovih oksidov, ki jih želimo ločiti od same surovine/rude. 

Zaradi zelo težkih pogojev dela je celotni magnetni boben izdelan iz nerjavečega jekla in je zaradi visoke abrazije materiala dodatno zaščiten s poliuretanom. Za avtomatsko izločanje železa in železovih tujkov služi polž, pri čemer je polžnica narejena iz hardoxa, korito izločevalnega polža pa iz nerjavečega jekla, ki je prav tako zaradi visoke abrazije dodatno zaščiteno s poliuretanom.

Magnetni boben/separator se uporablja za čiščenje rude (npr. zlato), ki vsebuje tudi primesi železovih oksidov in železa. Ruda, zmešana s peskom in vodo, potuje v koncentrator, kjer rudo ločimo od peska in zemlje. Pri uporabi centrifugalne sile koncetratorja brez večjih težav ločimo pesek ter vodo od rude (zlata). Ker pa imata železo in zlato specifično gostoto materiala zelo visoko v primerjavi z vodo in peskom, le tega ločimo skupaj kot eno zmes (ruda + železo). Težava, ki se torej pojavi, je, da v procesu ločevanja rude od ostalih premisi s pomočjo g-sile (centrifugalne sile) poleg rude (zlata) izločimo tudi velike količine železa ter železovih oksidov, ki se običajno pojavljajo pri pridobivanju rude (zlata). 

Nadaljnje izločevanje železa in železovih oksidov iz rude (zlata) je zelo zamudno ter tudi težavno, saj pri izločanju železa in železovih oksidov pride do težave, da poleg železa ter železovih oksidov odstranimo tudi veliko že najdene rude (zlata). Posledično je izplen zlata manjši, proces pridobivanja rude pa dolgotrajnejši.

Z namenom, da se poveča izplen ter pohitri proces čiščenja rude, smo v podjetju MDR razvili MAGNETNI BOBEN/SEPARATOR, ki je zasnovan tako, da deluje v ekstremnih pogojih in omogoča izločanje železa ter železnih oksidov že pred vstopom surovine v sam koncentrator. Železo in železove okside izločamo iz mešanice vode, peska ter rude. S takšnim izločanjem dosežemo, da velike količine železa ter železnih oksidov izločimo že pred samim vstopom v koncentrator. Posledično je tudi izplen rude (zlata) iz koncentratorja veliko večji ter je nadaljnji postopek izločanja primesi iz rude (zlata) hitrejši ter cenovno ugodnejši.

Magnetni separator je bil razvit v sodelovanju s proizvajalci opreme, ki se uporablja za pridobivanje zlata iz rek. Pri projektiranju in zasnovi samega magnetnega separatorja smo upoštevali visoke standarde ter ekstremne pogoje, v katerih mora magnetni boben/separator nemoteno delovati, hkrati pa smo z dodatnimi zaščitami zagotovili, da je njegova življenjska doba čim daljša.