Težka industrija

Magneti nudijo možnost izločanja feromagnetnih delov iz surovin. V težki industriji to pomeni predvsem izločanje neželenih feromagnetnih tujkov v transportnih sistemih z namenom zaščite nadaljnjih tehnoloških procesov ali za bogatenje feromagnetnih rud.

Za vse tovrstne magnete so uporabljeni zelo močni elektro ali permanentni magneti, ki v kombinaciji z različno izvedbo zagotavljajo kar najboljše izločanje feromagnetnih delov. Uporaba magnetov ščiti proizvodne linije, izdelovalne oz. pakirne stroje, predvsem pa zagotavlja čistejše proizvode in s tem boljšo konkurenčnost na trgu.