Product Image Zoom

Rotirajoča magnetna rešetka RRM

  • Zagarantovan najviši mogući nivo odstranjivanja feromagnetnih komadića (veći kvalitet konačnih proizvoda).
  • Efikasno delovanje.
  • Bez zaustavljanja materijala i prekida rada.
  • Kućište od nehrđajućeg čelika.
  • Kontrolna jedinica: najnovija digitalna tehnologija, digitalni i analogni filteri, automatsko balansiranje.

Pobrinite se za odstranjivanje metalnih nečistoća i izbegnite kvarove mašina za oblikovanje i ubrizgavanje, potisnih sistema, cilindara, mešalica, presa i druge opreme. Metalna strana tela predstavljaju problem koji vodi do smanjenja kvaliteta proizvoda ili čak zaustavljanja proizvodnje.

Rotirajućim magnetnim rešetkama RRM i cevnim magnetnim filterima MFC pobrinite se za odstranjivanje metalnih stranih tela. To je od velike važnosti i u proizvodnji veštačkih masa.

Rotirajuće magnetne rešetke posebno su primerene za korišćenje u prehrambenoj industriji, u proizvodima kao što je šećer, brašno, mleko u prahu i slično.