Mesna industrijaIzziv, s katerim se v današnjih časih srečuje mesna industrija, je zagotavljanje brezhibnosti izdelkov in zmožnost neprekinjene proizvodnje. Vsaka napaka ali pomanjkljivost izdelka lahko predstavlja za podjetje velike stroške, bodisi zaradi zavrnitve naročil ali pa morebitnih tožb potrošnikov. Prav tako lahko napake v proizvodnem procesu pripeljejo do poškodb različnih sistemov ali naprav. Eden izmed virov napak je prisotnost kovinskih tujkov v izdelkih ali surovinah.

Tako je zaznavanje in izločanje kovinskih tujkov pomemben del proizvodnega procesa mesne industrije. Kovinski tujki lahko v proizvodni proces zaidejo na različne načine – lahko so prisotni v vhodnih surovinah (del noža, deli lovske krogle pri divjačinskem mesu...), ali pa nastanejo ob poškodbah kovinskih strojev in naprav, ki so del procesa. Kovinski tujki v mesni predstavljajo problem predvsem zaradi zahteve po neoporečnosti, čistosti izdelkov, ki je predvsem v mesni industriji zelo visoka. Odkrivanje in izločanje kovinskih tujkov je torej pomemben faktor za učinkovitost proizvodnje. Za odkrivanje kovinskih tujkov se v industriji uporablja detektorje kovin, ki kovinske delce zaznajo in izločijo iz proizvodnega procesa.

Produkti, primerni za industijo:

MDR d.o.o., Šmartinska cesta 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: +386 1 544 2579, F: +386 1 544 2580, info@mdr.si   
Izdelava: servis računalnikov