Lesna industrija


Zmožnost neprekinjene proizvodnje in brezhibnost izdelkov je v dandanes, eden izmed problemov, s katerim se srečuje lesna industrija. Vsaka napaka ali pomanjkljivost izdelka lahko predstavlja za podjetje velike stroške, bodisi zaradi zavrnitve naročil ali pa morebitnih tožb potrošnikov. Prav tako lahko napake v proizvodnem procesu pripeljejo do poškodb različnih sistemov ali naprav.


Eden izmed virov napak je prisotnost kovinskih tujkov v izdelkih ali surovinah. Tako je zaznavanje in izločanje kovinskih tujkov pomemben del proizvodnega procesa lesne industrije. Kovinski tujki lahko v proizvodni proces zaidejo na različne načine – lahko so prisotni v vhodnih surovinah, ali pa nastanejo ob poškodbah kovinskih strojev in naprav, ki so del procesa. Kovinski tujki v lesni industriji, kjer se v proizvodnem procesu uporabljajo tudi različni stroji za obdelavo vhodnih surovin (lesa ali premoga), predstavljajo nevarnost za poškodbe na strojih. Pri razrezu lesa  lahko velik kovinski delec poškoduje rezilo žage. Take poškodbe imajo lahko za posledico tudi daljšo zaustavitev proizvodnje, kar je lahko povezano z visokimii stroški. Odkrivanje in izločanje kovinskih tujkov je zato ključnega pomena in v ta namen se uporabljajo detektorji kovin, ki kovinske delce zaznajo in jih izločijo iz proizvodnega procesa.

 

 

Produkti, primerni za industijo:

MDR d.o.o., Šmartinska cesta 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: +386 1 544 2579, F: +386 1 544 2580, info@mdr.si   
Izdelava: servis računalnikov