Detektor LKDE

detektor-metala-lkde_src_1.jpg
detektor-metala-lkde_src_1.jpg
 • Namenjen za transportne linije u kamenolomima.

 

 
 
 • Prilagođeni vašim potrebama.

 • Najveće mogućnosti u detektovanju magnetnih i nemagnetnih metala.

 • Brzo i sigurno izbacivanje kontaminiranog proizvoda.

 • Minimalan broj lažnih detekcija (zbog analognih i digitalnih filtera).

 • Preko komunikacije RS232,  RS485 ili etherneta možete pratiti detekcije, ispisivati poruke i menjati osnovne parametre preko računara – udaljeni pristup.

 • Višegodišnje stabilno delovanje (automatska kalibracija).

 • Važniji parametri detektora zaštićeni lozinkom.

 • Mogućnost unosa 30 različnih podešavanja za proizvode.

 • Pregledni i za korišćenje jednostavni meniji u više nivoa.

 • Jednostavna montaža, demontaža i čišćenje.

 • Kućište izrađeno od kvalitetnog lima.

 • Mogućnost integrisane ili odvojene elektroopreme.

 • Jednostavna zamena elektronskog ili modula za napajanje u slučaju kvara.

Pri svemu tome je važno da vam uvek stojimo na raspolaganju u vezi savetovanja, rezervnih delova i popravke.


Industrije:

MDR d.o.o., Šmartinska cesta 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: +386 1 544 2579, F: +386 1 544 2580, info@mdr.si   
Izdelava: servis računalnikov