Detektori metala su specijalizovane elektronske naprave koje registruju i označavaju prisutnost svih vrsta metalnih, magnetnih i nemagnetnih komadića u procesu proizvodnje.

Upotrebljivi su na najrazličitijim industrijskim područjima jer metalni komadići ometaju odvijanje proizvodnje ili utiču na kvalitet i upotrebljivost proizvoda (drvna industrija, rudnici uglja, obrada gume i plastike, priprema i obrada hrane, farmaceutska industrija, staklo, tekstil, papir, recikliranje i td., a posebno u raznim granama prerađivačke industrije).

Konstrukcija detektora metala omogućuje korištenje: 

 • u sklopu pokretne trake,
 • u sklopu vibracionog kanalnog mehanizma,
 • u slobodno padajućim materijalima,
 • u usisnim transportnim razvodnim sistemima ili sistemima pod pritiskom.

 

Preporučujemo kupovinu detektora metala zajedno s transportnom trakom. Naime, naše transportne trake prilagođene su tome da ne ometaju detektorsku registraciju i time omogućujemo nesmetan i optimalan rad.

 

MDR vam svojim detektorima metala garantuju:

 • izuzetno visok nivo detekcije i izdvajanja metalnih komadića,
 • suvremenu tehnologiju,
 • prilagođavanje zahtjevima kupaca,
 • minimalni gubitak proizvoda,
 • usmerenost na rešavanju problema,
 • konstrukciju u skladu s preporukama HACCP-a,
 • za korisnika jednostavno korištenje.
MDR d.o.o., Šmartinska cesta 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: +386 1 544 2579, F: +386 1 544 2580, info@mdr.si   
Izdelava: servis računalnikov